مقالات

ادامه مطلب
۵ عامل مخرب گیربکس

۵ عامل مخرب گیربکس

۵ عامل مهمی که ممکن است عمر گیربکس اتوماتیک خودروی ما را کاهش دهد. با انجام ندادن این موارد هزینه‌های ناشی از خرابی گیربکس را کاهش دهید.