مقالات

۵ عامل مخرب گیربکس

۵ عامل مهمی که ممکن است عمر گیربکس اتوماتیک خودروی ما را کاهش دهد. با انجام ندادن این موارد هزینه‌های ناشی از خرابی گیربکس را کاهش دهید.

    Call Now Buttonدکمه تماس/ 8صبح الی 8 شب