رینگ اسپرت یکی از معیارهای تاثیرگذار در زیبایی خودرو است و به همین دلیل اکثر جوانان به سراغ یک دست رینگ جذاب برای خودرو خود می‌روند و پس از تجهیز آن به رینگ وارد مرحله بعد می‌شوند که مرحله بعدی، زدن یک “تیک آف ” جلوی فروشگاه است!