ریپ زدن موتور

ریپ زدن موتور

توضیح مشکل : روشن شدن موتور و حرکت آن بدون مشکل است ولی هنگامیکه سعی می کنید با سرعت ثابت حرکت کنید، موتور بد کار می کند. مشاهده می کنید که عملکرد موتور هنگامیکه گرم و سرد است متفاوت است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:

 • اگر خودروی شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
 • موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
 • تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار خیلی کمی کار کند.
 • زمانبندی احتراق ممکن است غلط باشد.
 • ممکن است مشکل احتراق وجود داشته باشد.
 • ممکن است مشکلی در کامپیوتر کنترل کننده خودرو وجود داشته باشد.
 • فیلتر بنزین ممکن است که گرفتگی داشته باشد.
 • مبدل گشتاور در گیربکس ممکن است که در زمان صحیحی قفل نکند یا سر بخورد .
 • ممکن است نشت در سیستم واکیوم وجود داشته باشد.
 • موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
 • سوپاپ Egr ممکن است گیر کرده باشد.
 • اکسل ها ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند.
 • انژکتور های سوخت ممکن است کثیف شده باشند.

منبع :پدال

مشکل: کلاچ به راحتی پایین می رود ولی دنده ها عوض نمی شوند

توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید و پدال به زمین می رسد. با اینکه پدال به زمین رسیده است ولی شما هنوز نمی توانید دنده ها را عوض کنید. این مشکل در برخی خودرو ها ممکن است ناگهانی صورت گیرد و در برخی به تدریج. برای کسب توضیحات بیشتر درباره دیسک و صفحه کلاچ و تعویض آن کلیک کنید .
مشکلات احتمالی عبارتند از:

 • کابل اتصال کلاچ خراب شده است.
 • کابل اتصال کلاچ قطع شده است.
 • در مدار هیدرولیک کلاچ روغن تمام شده است.
 • در مدار هیدرولیک کلاچ نشت وجود دارد.

مشکل: تعویض دنده مشکل است

توضیح مشکل: هنگامیکه موتور گرم است و دنده را عوض می کنید، احساس برخورد آهن در گیربکس می کنید. گاهی تعویض دنده خیلی مشکل می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:

 • روغن گیربکس کم شده است.
 • روغن گیربکس کثیف شده است.
 • در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
 • سرعت گاز ندادن موتور خیلی بالا است.
 • اتصالات CV یا U خودرو شما فرسوده شده اند.
 • اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است.

مشکل: دنده کم کردن سخت شده است

توضیح مشکل: با گاز ندادن، دنده اتوماتیک خودرو شما معکوس های ناگهانی می دهد و روان کار نمی کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:

 • اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است.
 • میزان روغن در گیربکس درست نیست.
 • در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
 • مشکلی در موتور ایجاد شده است.
 • در سیستمهای کنترل گیربکس الکترونیکی مشکلی ایجاد شده است.

مشکل: پدال کلاچ به نظر معمولی است ولی دنده نمی توان عوض کرد

توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید ولی دنده را نمی توانید عوض کنید.سعی نکنید که با زور دنده را عوض کنید. این مشکل معمولا ناگهانی صورت می گیرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:

 • اتصال گیربکس گیر کرده است.
 • در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
 • کلاچ ممکن است که رها نکند.

مشکل: کلاچ سر می خورد

توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید و دنده عوض می کنید ، سرعت موتور زیاد می شود ولی سرعت خودرو تغییر نمی کند. بنظر می رسد که کلاچ سر می خورد و درست چسبندگی ندارد. سر خوردن بیشتر باعث آسیب رساندن به سیستم کلاچ می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:

 • کلاچ باید تنظیم شود.
 • صفحه کلاچ فرسوده شده است.
 • صفحه کلاچ روغنی شده است.
 • اتصال کلاچ گیر کرده است.

مشکل: دنده از جا می پرد

توضیح مشکل: تعویض دنده ها خوب انجام می شود ولی با گاز دادن ، دنده از جا می پرد و به وضعیت خلاص در می آید.این مشکل به تدریج بد تر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:

 • درون گیربکس مشکلی ایجاد شده است.
 • اتصال گیربکس احتیاج به تنظیم دارد

مشکل: صدای وز وز از جعبه دنده شنیده می شود

توضیح مشکل: هرگاه که در دنده جلو و یا عقب حرکت می کنید، صدای وزوزی شنیده می شود. این صدا هنگامیکه در حالت پارک یا خلاص هستید شنیده نمی شود و با مدتی رانندگی، این صدا از بین می رود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:

 • روغن گیربکس خیلی کم است.
 • روغن گیربکس کثیف شده است.
 • در درون گیربکس مشکلی پدید آمده است.
 • مبدل گشتاور خراب شده است.

مشکل: از گیربکس صدای غیر عادی شنیده می شود

توضیح مشکل: هرگاه که رو به جلو و یا عقب شروع به حرکت می کنید، صدای جیغی از خودرو به گوش می رسد. با رانندگی بیشتر، این صدا بیشتر می شود. در حالت خلاص این صدا شنیده نمی شود. مشکلات احتمالی عبارتند از:

 • روغن گیربکس کم شده است.
 • روغن گیربکس کثیف شده است.
 • دردرون گیربکس خرابی ایجاد شده است.
 • مبدل گشتاور خراب شده است.
 • فیلتر روغن کثیف شده است.
 • فلایویل شل شده است و یا خراب شده است

مشکل: ریپ زدن موتوردر حال حرکت

توضیح مشکل : روشن شدن موتور و حرکت آن بدون مشکل است ولی هنگامیکه سعی می کنید با سرعت ثابت حرکت کنید، موتور بد کار می کند. مشاهده می کنید که عملکرد موتور هنگامیکه گرم و سرد است متفاوت است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:

 • اگر خودروی شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
 • موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
 • تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار خیلی کمی کار کند.
 • زمانبندی احتراق ممکن است غلط باشد.
 • ممکن است مشکل احتراق وجود داشته باشد.
 • ممکن است مشکلی در کامپیوتر کنترل کننده خودرو وجود داشته باشد.
 • فیلتر بنزین ممکن است که گرفتگی داشته باشد.
 • مبدل گشتاور در گیربکس ممکن است که در زمان صحیحی قفل نکند یا سر بخورد .
 • ممکن است نشت در سیستم واکیوم وجود داشته باشد.
 • موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
 • سوپاپ Egr ممکن است گیر کرده باشد.
 • اکسل ها ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند.
 • انژکتور های سوخت ممکن است کثیف شده باشند.

مشکل: صدای سوت آرام از موتور در حال کار کردن شنیده می شود

توضیح مشکل : موتور ممکن است که خوب کار کند یا با مشکل.معمولا به این صدا هنگامی توجه می شود که موتور مشکلی داشته باشد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:

 • موتور جوش آورده است.
 • سیستم اگزوز یا مبدل کاتالیتیک وصل شده است.
 • خط واکیوم قطع شده است.
 • نشت از یک وسیله واکیوم.

همیشه به یاد داشته باشید که داشتن یک ماشین اتوماتیک سالم نیازمند رسیدگی مداوم است پس:

 • حتما به علایمی مثل تقه زدن گیربکس، زوزه کشیدن جعبه دنده، گاز هرز خوردن و … ماشین توجه داشته باشید و هرگونه تغییر در صدا و سرعت و تعویض دنده و دور موتور را جدی بگیرید چرا که ادامه رانندگی با گیربکس معیوب قطعا موجب آسیب بیش‌تری به گیربکس و در نتیجه تحمیل هزینه‌های بسیار بالا برای شما می‌شود. پس در اولین فرصت  در صورت دیدن علایم مشکل در گیربکس اتوماتیک خود به تعمیرکار ماهر مراجعه کنید.
 • در فواصل توصیه شده حتما نسبت به تعویض روغن گیربکس اقدام کنید و در صورت کم شدن سطح روغن و نشتی روغن گیربکس خود، حتما به دنبال علت نشتی روغن باشید.
 • سعی کنید تا ملاحظات مربوط به رانندگی با گیربکس اتوماتیک را رعایت کنید که می‌توانید در مقلات سایت با آنها آشنا شوید.
امتیاز دهید post

۴ نظر

 • سلام
  ماشین مزدا ۳ نیو دارم
  تازه موتور تعمیر شده
  انژکتور شستشو شده
  شمع ها عوض شده
  موقع حرکت تحت فشار تو دنده های ۳ و ۴ تو سربالایی موتور و بدنه به لرزش وحشتناکی میافته.
  ایراد از چی میتونه باشه؟

 • سلام ماشین برلیانس 330اتومات دارم وقتی رو دنده جلو یا عقب میزارم اگر پاک روترمز باشه ماشین تر تر می‌کنه مثلاً در حرکت هستم به چراغ قرمز میرسم سرعت کم میکنم تا ماشین از حرکت می ایسته شروع به ریپ زدن می‌کنه دوباره که پاک رو از ترمز برمیدارم راه می‌افتم درست میشه تازه هم دادم انژکتور شویی ممنون اگر راهنمایی کنید

  • سلام دوست عزیز
   باید حضوری تشریف بیارید تعمیرگاه تا دستگاه بزنیم تا دقیق ایراد خودروتون مشخص بشه.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه تماس با ما